Slik spiller du lotteri på nettet

47 Spill
Jobbe med: Windows

Det finnes flere ulike former for lotteri online. I Norge er denne bransjen strengt regulert av myndighetene gjennom Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet, to ulike tilsyn som passer på at alt går rett for seg. I denne artikkelen skal vi i hovedsak gå nærmere inn på to ulike typer lotterier som du kan spille i Norge. Det første er returkartonglotteriet, som er et gratislotteri der du kan vinne premier på opptil 100.00 ganske enkelt ved å returnerere dine brukte drikkekartonger. Dette lotteriet gjør det ekstra inspirerende å engasjere seg i miljøet – rett og slett en vinn-vinn-situasjon som både du og miljøet vinner på.

Returkartonglotteriet har eksistert i ulike former i mer enn 20 år siden oppstarten i 1997. det ble igangsatt som et forsøk på å få folk til å være flinkere til å levere drikkekartongene sine, og det har fungert relativt godt. Returkartonglotteriet er åpent for alle: organisasjoner, skoler, barnehager og idrettslag. Til sammen deles det ut premier på 1,6 millioner kroner. Toppgevinsten er på 100.000 kroner, per år er det fire toppgevinster. I tillegg til disse, er det også 120 premier på 10.000 kroner. Returkartonglotteriet er gratis å delta i. Alt du trenger å gjøre, er å levere kartongene dine ferdigbrettet og ferdigskylt til den kommunale returordningen der du leverer annen papp og papir. Utenpå kartongen skriver du navn og nummer, slik at du kan kontaktes om du skulle være en av de heldige vinnerne. Fra 2017 ble det til og med mulig å levere en enkelt kartong som lodd i returkartonglotteriet, da øker vinnersjansene ytterligere. Velger du dette alternativet, er 10.000 toppgevinsten. For å vinne 100.000 kroner må du enda skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger opp i en syvende drikkekartong. Kravet for skolemelkkartonger er fire kartonger opp i en femte kartong. Med disse små kubene, kan du være med i trekningen av 10.000 kroner. Oversikten over hvor du kan levere dine kartonger, finner du enkelt på sortere.no. Gevinstene trekkes på mange ulike steder, spredd over hele landet. Pr. 1.1.2017, er det 83 ulike trekningssteder for returkartonglotteriet. For at geografiske betingelser ikke skal være avgjørende for vinnersjansen, blir det foretatt en vekting av sorteringsanleggene. Avhengig av innbyggertall, trekkes det mellom en og syv kubber og enkeltkartonger, til sammen nærmere 200 trekninger hvert kvartal, fra februar til november.

Vinnerne av de lokale trekningene går videre til en nasjonal trekning som finner sted fire ganger i året: i februar, i april, i august og i november. I den nasjonale trekningen trekkes det 30 premier på 10.000 kroner hver, fra både enkeltkartonger og kubber. Deretter trekkes det en kubbe i nasjonal trekning som gir en premie på hele 100.000 kroner. Det er bra mye penger bare på å være litt miljøvennlig! Kartongene som blir gjenvunnet gjennom returkartonglotteriet, presses i baller og selges til papirfabrikker. Deretter kvernes de opp og tilsettes vann, papirfibrene renses, tromles, presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier. Administrasjonen av lotteriet ligger under Grønt Punkt Norge AS, og lotterikomiteen består av to eller flere personer fra administrasjonen i Grønt Punkt Norge. Trekningen ved det enkelte sorteringsanlegget blir gjennomført av representanter fra sorteringsanlegget eller den aktuelle kommunen. Hver trekning blir loggført i en rapport fra trekningen der blant annet fremgangsmåten ved trekning og sorteringsanlegg kommer tydelig fram. Utgangspunktet for trekningen er som sagt at den foretas tilfeldig. Den utpekte representanten kontrollerer at de kartongene som er trukket ut er i overensstemmelse med kravene som er stilt til deltagelse i lotteriet. Når trekningen er gjennomført, fyller representanten ut et elektronisk rapporteringsskjema og sender dette til Grønt Punkt Norge AS. Den eller de uttrukne kartongene og kartongkubbene oppbevares forsvarlig på trekningsstedet til den nasjonale trekningen av gevinst har funnet sted. Den utpekte representanten ved sorteringsanlegget eller i kommunen foretar en identifisering av gevinstdeltagerne og gir han eller hun den gledelige nyheten om at de har vunnet i returkartonglotteriet.

Alle Lotteri

LHL eller Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, er en ideell interesseorganisasjon som gjør et viktig arbeid. Tidligere hadde denne organisasjonen en rekke spilleautomater plassert ut mange steder i vårt langstrakte land, men etter at forbudet mot spilleautomater trådte i kraft, har denne muligheten for å få inn midler forsvunnet. De har imidlertid tillatelse til å drive med lotteri, og det gjør de gjennom å selge loddpakker til inntekt for sin gode sak. En loddpakke koster 320 kroner, og inntektene går til deres arbeid for den store gruppen av hjerte- og lungesyke vi har her til lands. Det er et enkelt spill som er både morsomt og spennende for spilleren, samtidig som du ved å kjøpe lodd også bidrar til at hjerte-, kar-, og lungesyke mennesker får et bedre liv. Hvert lodd i pakken har fire ulike vinnersjanser. For å registrere lodd på nett, må du skrape feltet web-sjansen som du finner nederst til venstre på loddet. Deretter følger følgende spill:

  • SPILL 1: Skrap fram tre like og vinn opp til 1 million kroner. I dette feltet kan du skrape frem tre like tall og få gevinster fra 40 kroner til 1 million kroner. Skraper du fram tre ganger “LHL-POTT” har du vunnet 10 000 kroner. 20 lodd med 3 x LHL-POTT er også med i trekningen om 1 million kroner.
  • SPILL 2: Skrap fram tre like, bil i toppgevinst. Her kan du skrape fram tre ganger “TOPPGEVINST” og du har vunnet 5 000 kroner. 50 lodd med 3 x "TOPPGEVINST” er også med i trekningen om en Mercedes C350e til en verdi av 500 000 kroner.
  • SPILL 3: Skrap fram hjertesymbol og vinn 20.000 kroner hver uke. I dette feltet kan det skjule seg et hjertesymbol. Alle lodd med hjertesymboler som er mottatt eller registrert tre dager før trekningsdato, er med i alle de påfølgende trekningene. Dine vinnersjanser øker hver gang du registrerer eller sender inn lodd med hjertesymbol.
  • SPILL 4: WEB-sjansen. Skrapte du ikke frem noe av verdi i spill 1, 2 eller 3, har du likevel mulighet til å vinne 50 000 kroner. Alle lodd uten gevinst eller hjertesymbol er med i trekningen om 50 000 kroner når du registrerer loddet på lhl-lotteriet.no. Bruk koden i skrapefeltet "WEB-SJANSEN" når du registrerer.

Søk etter filter:
  • Casinoer
  • spilleautomater
  • Bonuser